Radim Smička: Optimalizace pro vyhledávače - SEO

O knize

Ukázka

O autorovi

Kde se dá koupit

Recenze

KontaktUkázka


1. Úvod ................................................................................................. 4

2. Historie internetových katalogů a vyhledávačů ............................ 6

2.1. Rozdíl mezi katalogy a vyhledávači ................................................... 6

2.1.1. Katalogy ...................................................................................... 6

2.1.2. Vyhledávače ................................................................................ 7

2.2. Historický vývoj ............................................................................... 9

2.3. Současné tržní podíly vyhledávačů .................................................. 15

2.4. České vyhledávače a katalogy ........................................................ 16

3. Předpoklady pro optimalizaci ....................................................... 22

3.1. Javascript ...................................................................................... 22

3.2. Flash ............................................................................................. 23

3.3. Splash page ................................................................................... 23

3.4. Rámce ........................................................................................... 24

3.5. Klikací obrázkové mapy ................................................................ 26

3.6. Rozbalovací menu .......................................................................... 27

3.7. Problém s dynamickými stránkami .................................................. 27

3.7.1. Praktický příklad optimalizace dynamických stránek .............. 28

3.7.2. Přepisování URL pro Windows IIS ........................................... 30

3.8. Session ID ..................................................................................... 31

3.9. Časté změny v URL ....................................................................... 31

3.10. Automatické přesměrování ........................................................... 33

3.11. Duplicitní URL ............................................................................. 33

3.12. Validnost HTML kódu ................................................................. 34

3.13. Velikost stránky v KB .................................................................. 35

4. Metody v SEO .............................................................................. 36

4.1. Optimalizace obsahu stránky - On page faktory .............................. 36

4.1.1. Klíčová slova (keywords) .......................................................... 36

4.1.2. Výběr klíčových slov ................................................................. 37

4.1.3. Nástroje na vyhledávaná slova ................................................ 38

4.1.4. Konkurenčnost klíčového slova ................................................ 41

4.1.5. Stop slova .................................................................................. 42

4.1.6. Škodící slova ( poison words ) .................................................. 42

4.1.7. Dobrá a špatná návštěvnost (traffic) ........................................ 43

4.1.8. Konverzní poměr ....................................................................... 43

4.1.9. Důležité tagy na jednotlivé stránce ........................................... 44

4.1.10. Optimální počet klíčových slov v textu stránky ...................... 48

4.1.11. Klíčová slova na začátku tagu (stránky) ................................ 49

4.1.12. Klíčová slova v URL ............................................................... 50

4.1.13. Vlastní obsah ........................................................................... 50

4.2. Off page faktory ............................................................................ 51

4.2.1. PageRank .................................................................................. 51

4.2.2. Algoritmus PageRanku ............................................................. 51

4.2.3. Model náhodného surfaře ......................................................... 52

4.2.4. Charakteristika PageRanku ..................................................... 53

4.2.5. Toolbar PageRank .................................................................... 55

4.2.6. Skutečný PageRank .................................................................. 55

4.2.7. Tématicky a předmětově orientovaný PageRank ..................... 56

4.2.8. Model inteligentního surfaře ..................................................... 57

4.2.9. Topic-Sensitive PageRank ........................................................ 58

4.2.10. SEO a tématický PageRank .................................................... 60

4.2.11. BadRank a PageRank 0 .......................................................... 60

4.2.12. Rozdělení interního PageRanku .............................................. 60

4.2.13. Rankingy ostatních vyhledávačů ............................................ 66

4.2.14. Mapa webu .............................................................................. 66

4.2.15. Jak získávat zpětné odkazy ..................................................... 67

4.3. Anchor text (link text) .................................................................... 69

4.3.1. Okolí odkazu ............................................................................. 70

4.3.2. Obrázkové versus textové odkazy. ........................................... 70

4.3.3. Google bomba ........................................................................... 71

4.4. Ostatní Off-page faktory ................................................................ 73

4.4.1. Klikavost na vyhledávané slovo ............................................... 73

4.4.2. robots.txt ................................................................................... 74

4.4.3. ErrorDocument 404 .................................................................. 76

4.5. Jak analyzovat výsledky optimalizace .............................................. 78

5. Zakázané metody v SEO .............................................................. 80

5.1. Co lze považovat za spam .............................................................. 80

5.1.1. Skrytý text nebo odkazy ............................................................ 80

5.1.2. Malý text ................................................................................... 80

5.1.3. Klamná a často opakovaná slova ............................................. 81

5.1.4. Cloaking .................................................................................... 82

5.1.5. Odkazové farmy ........................................................................ 82

5.1.6. Klamné přesměrování ............................................................... 82

5.1.7. Doorway pages ......................................................................... 83

5.1.8. Duplicitní web nebo stránky ..................................................... 83

5.1.9. Tapetování katalogů duplicitními doménami ........................... 84

5.1.10. Jiné klamné taktiky vedoucí k zmanipulování vyhledávačů ... 84

5.1.11. Cybersquatting ........................................................................ 85

5.2. Spam report .................................................................................. 86

5.3. Na co si dávat pozor ...................................................................... 86

5.3.1. Zaregistrování stránek do tisíců vyhledávačů .......................... 87

5.3.2. Trvalé pozice ve vyhledávačích ................................................ 87

5.3.3. Garantované umístění .............................................................. 87

5.3.4. Analýzy pozice ve vyhledávačích .............................................. 87

5.3.5. Lepší pozice bez zásahu do obsahu ........................................... 88

5.3.6. Reference ................................................................................... 88

6. Praktická ukázka postupu SEO ................................................... 89

6.1. Optimalizace serveru Bazos.cz ....................................................... 90

6.2. Optimalizace serveru Jasminka.cz ................................................... 96

7. Závěr .............................................................................................102

Seznam použité literatury ............................................................... 104

Slovníček ......................................................................................... 107

Seznam tabulek a grafů .................................................................. 117

Přílohy .............................................................................................. 118

 

 

 

Obrázek knihy

Stáhnout elektronickou verzi